yamanlar halı yıkama şemikler halı yıkama nergiz halı yıkama mavişehir halı yıkama karşıyaka halı yıkama gümüşpala halı yıkama bornova halı yıkama alaybey halı yıkama izmir halı yıkama maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort ümraniye escort üsküdar escort kartal escort mersin escort izmir escort başakşehir dershane
sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam

PHP Noktalama Hatası Düzeltici

Vesaire

New Member
Düzeltebildiği hatalar:
1. Noktalama işaretlerinin bir önceki kelimeye bitişik yazılmaması.
2. Noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmaması.
3. Üç nokta yerine 4, 5 ya da daha fazla nokta konulması.
4. Metnin en sonunda üç nokta kullanılması.
5. Metnin içinde herhangi bir yerde birden fazla boşluk bırakılması.
6. Paragraflar arası boşluk bırakmak için boş satırlar bırakılması.
7. Noktadan sonra cümleye küçük harfle başlanması.

PHP:
function noktalama($metin) 
{ 
  // PHp tarafından yazılmıştır... 
  return stripslashes(preg_replace(array( 
    '~([^\s.,;:!?]{2,})\s+([.,;:!?])~u', 
    '~([^\s.,;:!?]{2,})([.,;:!?]+)([^\s.0-9"\'„”’›»])~u', 
    '~(\s)+[.,;:!?]+\s+~u', 
    '~\.{4,}~u', 
    '~\.{3,}\s*$~u', 
    '~^\s+~um', 
    '~\s+$~um', 
    '~\r+~u', 
    '~\n{2,}~u', 
    '~\s{2,}~u', 
    '~((ht|f)tps?: //|[-a-z0-9]{2,}\. )([-a-z0-9/]{2,}\. )+[-a-z0-9]{2,4}~uie', 
    '~(^|\s)([-a-z0-9]{2,}\. )+(com|de|net|co\.[a-z]{2}|org|info|it|biz|nl|cc|tv|com\.[a-z]{2}|ch|br|dk|us|ca|ws|be|cz|no|at|fr|pl|ru|net\.[a-z]{2})(/[-a-z0-9.]+)*([\s.0-9"\'„”’›»]|$)~uie', 
    '~(^|[^0-9.?!]{2,}[.?!]\s)(["\'“‘‹«]?\s?)([^\s])~ue' 
  ), array( 
    '$1$2', 
    '$1$2 $3', 
    '$1', 
    '...', 
    '.', 
    '', 
    '', 
    "\n", 
    "\n", 
    ' ', 
    'strtr("$0", array(": "=>":", ". "=>"."))', 
    'strtr("$0", array(": "=>":", ". "=>"."))', 
    "'$1$2' . mb_strtoupper('$3')" 
  ), $metin)); 
}
 

irc forumları 1xbet giriş