yamanlar halı yıkama şemikler halı yıkama nergiz halı yıkama mavişehir halı yıkama karşıyaka halı yıkama gümüşpala halı yıkama bornova halı yıkama alaybey halı yıkama izmir halı yıkama maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort ümraniye escort üsküdar escort kartal escort mersin escort izmir escort başakşehir dershane
sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam

Not sistem tcl

Anti

New Member
kod belli bir kişiye bot aracılığıyla not göndermek içindir.
MemoServ gibi çalışır.eggdrop notes modülünü kullanır.
botunuzun kullanıcı listesinde ekli olanlar faydalanabilir.
kod açıklamalarını kullanmadan önce okuyunuz.

komutlar:

.ekle rumuz notunuz buraya gelecek.( belirlediğiniz rumuza notunuzu gönderir)
.sil not-no (notunuzu siler not nosu ile)
.liste (varsa notları listeler)
.not [notunuz olup olmadığını kontrol eder. varsa şu kadar notunuz var der)
Kod:
# kodu kullanabilmek için notes modulü yüklü olmalı.bu modülle ilgili ayarlar .conf üzerinde olmalı.
# hangi kanal üstünde komutlar kullanılmak isteniyorsa: .chanset #kanal +usenotes
# not sistemi botun kullanıcı siteminde ekli olan kullanıcılar tarafından, yani
# bot tarafından tanınan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
# kullanıcı eklemek için: .+user rumuz hostu
# hostmaskı değişirse bot kullanıcıyı tanıyamayabilir. bu durumda yeni değişen host:
# .+host rumuz yeni/diğer-hostmask
# botun kullanıcı dosyasına eklediğiniz bu kullanıcı için flag eklemek için:
# .chattr rumuz +/-flag 
# belli bir kanal üstünde kullanıcı flagı eklemek:
# .chattr rumuz +/-flag #kanal
# örnek: .chattr ayshe f|o #kanalim
# yukardaki örneğin anlamı : kullanıcı ayshe #kanalim'da kanal opu,global(botun olduğu kanallar) genelinde arkadaş.
# eggdrop kullanıcı flag listesi: [URL="http://www.eggheads.org/support/egghtml/1.6.21/users.html"]Eggdrop Documentation: Users and Flags[/URL]
# .help +user - .help +host - .help chattr
# notes modulü ayarları hakkında: .conf üzerinde loadmodule notes ile modül yüklenmeli.
# set notefile "LamestBot.notes" : notların saklandığı dosya adı.
# set max-notes 50 :herbir kullanıcı için saklanacak maksimum not adeti
# set note-life 60 : notlar teslim edilene dek en çok kaç "gün" saklanmalı.
# set allow-fwd 0 : notlar başka bir hesabınıza yönlendirilsin mi(varsa) 0:hayır 1:evet
# set notify-users 0 :ayar 1 olursa not gönderilen kişiye notunuz var uyarısı saatte bir yapılır.(notice olarak)
# set notify-onjoin 1 :not gönderilen kişi giriş yaptığında notun var bildirisi yapılır (notice olarak) 
# kod yapımcısı : speechles (Ukiah-California/USA): yapım tarihi : 10.06.2013
bind pub - .not notes::total
bind pub - .liste notes::list
bind pub - .sil notes::erase 
bind pub - .ekle notes::store
setudef flag usenotes
namespace eval notes {
 proc total {n u h c t} {
 if {![channel get $c usenotes]} { return }
 set total
[listnotes $h -]
 switch -- $total {
  -1 { putserv "privmsg $c :$n, bot'un kullanıcı listesinde yoksunuz.bu nedenle bu sistemi kullanamazsınız." }
  -2 { putserv "privmsg $c :$n, not dosyası hatası.. Lütfen $::owner ile iletişime geçin!" }
  0 { putserv "privmsg $c :$n, notunuz yok." }
  default {
  set out "privmsg $c :$n, hafızamda [llength $total] adet notunuz var."
  if {[llength $total] > 0} { append out " kullanım: .liste ile bunları görebilirsiniz." }
  putserv "$out"
  }
 }
 }
 proc list {n u h c t} {
 if {![channel get $c usenotes]} { return }
 if {![string length [string trim $t]]} { set t "-" }
 set total
[listnotes $h $t]
 switch -- $total {
  -1 { putserv "privmsg $c :$n, bot'un kullanıcı listesinde yoksunuz.bu nedenle bu sistemi kullanamazsınız." }
  -2 { putserv "privmsg $c :$n, not dosyası hatası.. Lütfen $::owner ile iletişime geçin!" }
  0 { putserv "privmsg $c :$n, notunuz yok. ( $t )" }
  default {
  if {[llength $total] < 1} {
   putserv "privmsg $c :$n, listemde notunuz yok."
   return
  }
  foreach row $total {
   foreach {from timestamp text} [lindex [notes $h $row] 0] { break }
   putserv "privmsg $c :$n, $row) <$from> $text ( [duration [expr {[clock seconds] - $timestamp }]] evvel eklenmiş )"
  }
  }
 }
 }
 proc store {n u h c t} {
 if {![channel get $c usenotes]} { return }
 set target [lindex [split $t] 0]
 set note [join [lrange [split $t] 1 end]]
 if {![string length $target]} {
  putserv "privmsg $c :$n, not eklemek için bir nick belirtmelisiniz. kullanımı: $::lastbind <rumuzu> <göndermek istediğiniz not>"
  return
 }
 if {![string length $note]} {
  putserv "privmsg $c :$n, sadece rumuz değil, göndermek istediğiniz notuda yazmalısınız. kullanımı: $::lastbind <rumuzu> <göndermek istediğiniz not>"
  return
 }
 set total [storenote $h $target $note 0]
 switch -- [validuser $target] {
  1 { putserv "privmsg $c :$n, kaydedildi.notunuz $target kullanıcısına bildirilecek." }
  default { putserv "privmsg $c :$n, göndermek istediğiniz $target hatalı. böyle biri kullanıcı listemde yok!" }
 }
 }
 proc erase {n u h c t} {
 if {![channel get $c usenotes]} { return }
 if {![string length [string trim $t]]} { set t "-" }
 set total [erasenotes $h $t]
 switch -- $total {
  -1 { putserv "privmsg $c :$n, bot'un kullanıcı listesinde yoksunuz.bu nedenle bu sistemi kullanamazsınız." }
  -2 { putserv "privmsg $c :$n, not dosyası hatası.. Lütfen $::owner ile iletişime geçin!" }
  0 { putserv "privmsg $c :$n, silinecek notunuz bulunmuyor. ( $t )" }
  default { putserv "privmsg $c :$n, işlem tamam. $total adet notunuz silindi. ( $t )" }
 }
 }
}
Kod yazarı: saywhat
 

irc forumları 1xbet giriş