yamanlar halı yıkama şemikler halı yıkama nergiz halı yıkama mavişehir halı yıkama karşıyaka halı yıkama gümüşpala halı yıkama bornova halı yıkama alaybey halı yıkama izmir halı yıkama maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort ümraniye escort üsküdar escort kartal escort mersin escort izmir escort başakşehir dershane
sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam

MusteriServ.tcl v2

Ahmet

New Member
Kod:
#tcl başlangıç#
set Opers "#Opers"
bind pub - !komutlar bilgi
proc bilgi {nick user hand chan arg} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "privmsg #Opers
##################################
##########"
putquick "privmsg $Opers !komutlar = tüm
komutları gösterir"
putquick "privmsg $Opers !opla = MusteriServ
botunu kanallarda op yapar"
putquick "privmsg $Opers !a1 nick = nicki
#destek kanalına alır"
putquick "privmsg $Opers !a2 nick = nicki
#musteri kanalına alır"
putquick "privmsg $Opers !a3 nick = nicki
#musteri1 kanalına alır"
putquick "privmsg $Opers !a4 nick = nicki
#musteri2 kanalına alır"
putquick "privmsg $Opers !sira nick = nicke
suanda başkalarına bakıldıgını ve sıraya
alındıgını bildirir"
putquick "privmsg $Opers !at nick = nicke
gereksiz bekleme yapma diye kill atar"
putquick "privmsg $Opers !iptal nick = nickin
destek istemi iptal eder ve odalardan cıkartır"
putquick "privmsg $Opers !geldim = online
oldugunuzu ve destek verebilecek durumda
oldugunuzu belirtmek için kulllanabilirsiniz"
putquick "privmsg $Opers !gidiyom = ircden
cikarken kullanabilirsiniz"
putquick "privmsg $Opers !away = away
duruma geçerken kullanabilirsiniz"
putquick "privmsg $Opers !on = 9,1 Destek
Departmanimiz Suanda Online Çalışma
Saatlerimiz : Sabah 09:00 Akşam 02:00"
putquick "privmsg $Opers !ofline = 9,1 Destek
Departmanimiz Suanda Ofline Çalışma
Saatlerimiz : Sabah 09:00 Akşam 02:00 "
putquick "privmsg $Opers !yapimci =
4MusteriServ.Tcl Yapimcisini Gösterir"
putquick "privmsg $Opers
##################################
###########"
}
}
bind pub - !opla opver
proc opver {nick user hand chan arg} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putserv "mode #Shell +v KraLSheLL"
putserv "mode #Opers +o KraLSheLL"
putserv "mode #Destek +o KraLSheLL"
putserv "mode #Musteri +o KraLSheLL"
putserv "mode #Musteri1 +o KraLSheLL"
putserv "mode #Musteri2 +o KraLSheLL"
putserv "mode #Musteri3 +o KraLSheLL"
putserv "mode #Musteri4 +o KraLSheLL"
}
}
bind pub - !yapimci yapan
proc yapan {nick user hand chan arg} {
global botnick
putquick "privmsg $chan 4
======================================
=============="
putquick "privmsg $chan 4 -"
putquick "privmsg $chan 2 KraLSheLL INT.
Hizmetleri (IRC Destek Server)"
putquick "privmsg $chan 3 MusteriServ.Tcl"
putquick "privmsg $chan 10 AzRaiL Tarafından
Editlenip Gelistirilmistir."
putquick "privmsg $chan 10 Sıra Dışı Birşey
Değil Sadece İşimizi Yapıyoruz :)) |AzRaiL|."
putquick "privmsg $chan 10 email:
destek@KraLSheLL.NeT"
putquick "privmsg $chan 4 –"
putquick "privmsg $chan 4
======================================
============="
}
bind pub - !a1 al
proc al {nick uhand host chan text} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "sajoin $text #destek"
putquick "mode #destek +v $text"
putquick "privmsg #destek 12Sayın 4 $text
12operatorlerimizden 4 $nick 12size yardımcı
olacaktır. Soru ve sorunlarınızı yöneltiniz."
putquick "privmsg #Opers $text #destek
kanalına alındı $nick"
}
}
bind pub - !a2 alm
proc alm {nick uhand host chan text} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "sajoin $text #musteri"
putquick "mode #musteri +v $text"
putquick "privmsg #musteri 12Sayın 4 $text
12operatorlerimizden 4 $nick 12size yardımcı
olacaktır. Soru ve sorunlarınızı yöneltiniz."
putquick "privmsg #Opers $text #musteri
kanalına alındı $nick"
}
}
bind pub - !a3 alma
proc alma {nick uhand host chan text} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "sajoin $text #musteri1"
putquick "mode #musteri1 +v $text"
putquick "privmsg #musteri1 12Sayın 4 $text
12operatorlerimizden 4 $nick 12size yardımcı
olacaktır. Soru ve sorunlarınızı yöneltiniz."
putquick "privmsg #Opers $text #musteri1
kanalına alındı $nick"
}
}
bind pub - !a4 almas
proc almas {nick uhand host chan text} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "sajoin $text #musteri2"
putquick "mode #musteri2 +v $text"
putquick "privmsg #musteri2 12Sayın 4 $text
12operatorlerimizden 4 $nick 12size yardımcı
olacaktır. Soru ve sorunlarınızı yöneltiniz."
putquick "privmsg #Opers $text #musteri2
kanalına alındı $nick"
}
}
set onjoin_msg {
{
"0#Opers kanalına hoş geldiniz.
kullanabileceğiniz komutları görmeniz için !
komutlar yazınız..KraLSheLL- Set by AzRaiL"
}
}
bind join - * join_onjoin
proc join_onjoin {nick uhost hand chan} {
global onjoin_msg Opers botnick
if {(([lsearch -exact [string tolower $Opers]
[string tolower $chan]] != -1) || ($Opers == "*"))
&& (![matchattr $hand b]) && ($nick !=
$botnick)} {
set onjoin_temp [lindex $onjoin_msg [rand
[llength $onjoin_msg]]]
foreach msgline $onjoin_temp {
puthelp "NOTICE $nick :[subst $msgline]"
putserv "chgname $nick 0 4KraLSheLL
Maximum Destek Maximum Hizmet "
}
}
}
bind pub - !sira siradaki
proc siradaki {nick uhand host chan text} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "privmsg $text 12Sayın4 $text ,
12destek ekibimiz suanda diger müsterilerle
ilgilenmektedir , suanda siraya alinmis
durumdasiniz lütfen bekleyiniz operatorlerimiz
sizi destek kanallarimiza alcaktir. KraLSheLL"
}
}
bind pub - !geldim celdim
proc celdim {nick user hand chan arg} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "privmsg OperServ global 2KraLSheLL
Internet Hizmetleri Ekibinden 4 $nick 2 Suanda
Online !!!"
putquick "privmsg $Opers Bildirdim geldiğinizi"
}
}
bind pub - !away evey
proc evey {nick user hand chan arg} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "PRIVMSG OperServ RAW SVSNICK
$nick $nick|away :0"
putquick "PRIVMSG OperServ Global
2KraLSheLL Internet Hizmetleri Ekibinden 4
$nick 2 Suanda Away !!!"
}
}
bind pub - !gidiyom gitt
proc gitt {nick user hand chan arg} {
global Opers
if {[onchan $nick $Opers]} {
putquick "privmsg operserv raw svsmode $nick
-NaAOo"
putserv "kill $nick 12KraLSheLL Internet
Hizmetleri Ekibinden 4 $nick 12IRC’den
Cikti !!!"
}
}
#Oper Odası
set Operss "#Opers"
bind pub - !iptal uzaklas
#Komut algılama
proc uzaklas {nick uhand host chan text} {
global Operss
if {[onchan $nick $Operss]} {
putquick "sapart $text #Destek"
putquick "sapart $text #Musteri"
putquick "sapart $text #Musteri1"
putquick "sapart $text #Musteri2"
putquick "privmsg $text Sayın4 $text ,
sorunununuz çözümlendiyse lütfen gereksiz
bekleme yapmayınız."
}
}
#Oper Odası
set Opersss "#Opers"
bind pub - !at ttt
#Komut algılama
proc ttt {nick uhand host chan text} {
global Opersss
if {[onchan $nick $Opersss]} {
putquick "kill $text 4islemleriniz başarili bir
sekilde halledilmistir. 12Gereksiz bekleme
yapmak yasaktir."
}
}
bind raw - NOTICE baglanti
proc baglanti {from keyword text} {
if {[string match -nocase "*client connecting*"
$text]} {
set nick [lindex [split $text] 9]
putquick "privmsg $nick 4Merhaba 12$nick"
putquick "privmsg $nick 4KraLSheLL 2Bilisim
Hizmetleri (IRC Destek Server) Sunucusuna Hos
Geldiniz"
putquick "privmsg $nick 4Paketler Hakkında
Bilgi almak için kanal genelinde altaki
komutları kullanınız.."
putquick "privmsg $nick 2Komutlar: 3/paket1
- /paket2 - /paket3 - /paket4 - /paket5 - /
webhosting"
putquick "privmsg $nick 4Hesap
Numaralari’miz Hakkinda Bilgi almak için 3/
hesapno"
putquick "privmsg $nick 4-"
putquick "privmsg $nick 4Kişilerin adaletli bir
şekilde yardım alabilmesi için, sıralamaya alan
ve sırası geleni Destek kanalına
Yönlendirmekteyim."
putquick "privmsg $nick 4IRCD/Shell hosting
iletişim mail adresi: 2Satis@KraLSheLL.NeT"
putquick "privmsg #Opers 2 $nick 12, #destek
odasına giriş yaptı ."
putquick "privmsg #Opers 1 -"
putquick "privmsg #Opers 4 !a1 $nick 1 -
#destek"
putquick "privmsg #Opers 4 !a2 $nick 1 -
#musteri"
putquick "privmsg #Opers 4 !a3 $nick 1 -
#Musteri1"
putquick "privmsg #Opers 4 !a4 $nick 1 -
#Musteri2"
putquick "privmsg #Opers 1 –"
putquick "privmsg #Opers 1 Müşteri Bekliyor bi
kanala alin.."
}
}
set admin_chan "#Opers"
bind raw * notice snotice
proc snotice {from keyword arg} {
global admin_chan
if { [string match "*/whois on you.*" $arg] } {
set nick [lindex $arg 2]
set host [lindex $arg 3]
putquick "PRIVMSG $admin_chan \00303->
\00312$nick $host \00303
if {![info exists ::whoiscount([set wnick [md5
[string tolower $host]]])]} {
set ::whoiscount($wnick) 0
timer 30[list unset ::whoiscount($wnick)]
putquick "privmsg $nick 10KraLSheLL INT.
Hizmetleri (IRC Destek)"
putquick "privmsg $nick 15M14uster15S14erv
4V2 By AzRaiL"
}
}
}
#tcl biter ßy AzRaiL#
 

irc forumları 1xbet giriş