yamanlar halı yıkama şemikler halı yıkama nergiz halı yıkama mavişehir halı yıkama karşıyaka halı yıkama gümüşpala halı yıkama bornova halı yıkama alaybey halı yıkama izmir halı yıkama maltepe escort kadıköy escort pendik escort ataşehir escort ümraniye escort üsküdar escort kartal escort mersin escort izmir escort başakşehir dershane
sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam

Google kelime aramalarinda sira bulucu tcl

No_FeaR

New Member


Düzenlemesi Gerek Kısımlar ;
Kod:
# Kanal'i belirtin.
set ara(kanal) "#Webmaster"

# Komut on eki.
set ara(komut) ".ara"
Gerekli TCL ;
Kod:
#####
# ¿ #
#####

# Kanal'i belirtin.
set ara(kanal) "#Webmaster"

# Komut on eki.
set ara(komut) ".ara"

##########
# CISS ! #
##########

bind pub – $ara(komut) ara:sira
proc ara:sira {nick uhost hand chan text} {
global botnick ara
	if {[string match -nocase $ara(kanal) $chan]} {
		set url "[lindex $text 0]"
		set keyword "[lrange $text 1 end]"
		regsub -all " " $keyword "%20" keyword
		if {$url == ""} { putquick "PRIVMSG $chan :Kullanimi: .ara <url> <kelime> seklindedir."; return 0 }
		if {$keyword == ""} { putquick "PRIVMSG $chan :Kullanimi: .ara $url <kelime> seklindedir."; return 0 }
		set apiweb "http://proje.ircdepo.tk/sirabulucu/api.xml?url=$url&keyword=$keyword"
		catch {set sayfa [::http::geturl $apiweb -timeout 5000]} error
		if {[string match -nocase "*couldn't open socket*" $error]} {
			putquick "PRIVMSG $chan :Hata: Suan siteye baglanilamiyor... Daha sonra tekrar deneyiniz..."
			::http::cleanup $sayfa
			return 0
        	}
		if {[::http::status $sayfa] == "*timeout*"} {
			putquick "PRIVMSG $chan :Hata: Baglanti zaman asimina ugradi..."
			::http::cleanup $sayfa
			return 0
		}
		set html "[::http::data $sayfa]"
		::http::cleanup $sayfa
		regexp -nocase {<hata>(.*?)</hata>} $html match hata
		regexp -nocase {<sonuc>(.*?)</sonuc>} $html match sonuc
		regexp -nocase {<sira>(.*?)</sira>} $html match sira
		regexp -nocase {<link>(.*?)</link>} $html match link
		if {[info exists hata]} {
			putquick "PRIVMSG $chan :4$hata"
		}
		if {[info exists sonuc]} {
			putquick "PRIVMSG $chan :12G4o7o12g3l4e 1siralamaniz asagida yer almaktadir:"
			putquick "PRIVMSG $chan :"
			putquick "PRIVMSG $chan :10Aranan(lar):"
			putquick "PRIVMSG $chan :4Url:2 $url"
			regsub -all "%20" $keyword " " keyword
			putquick "PRIVMSG $chan :4Kelime:2 $keyword"
			putquick "PRIVMSG $chan :"
			putquick "PRIVMSG $chan :10Sonuc(lar):"
			putquick "PRIVMSG $chan :4Siraniz:2 $sira"
			putquick "PRIVMSG $chan :4Link:2 $link"
			putquick "PRIVMSG $chan :"
			putquick "PRIVMSG $chan :12G4o7o12g3l4e 1sorgulama sonu..."
		}
		::http::cleanup $html
	}
}

#######
# SON #
#######
Kodun Yazarı ; ¿
 

No_FeaR

New Member
Cevap: Google kelime aramalarinda sira bulucu tcl

[MENTION=68]Goemon[/MENTION] CR'de Bu Şekilde Çalışırmış, Denemedim Ama Kod Bu.. ^^ : )

Kod:
#####
# ¿ #
#####

# Kanal'i belirtin.
set ara(kanal) "#Webmaster"

# Komut on eki.
set ara(komut) ".ara"

##########
# CISS ! #
##########

bind pub – $ara(komut) ara:sira
proc ara:sira {nick uhost hand chan text} {
global botnick ara
	if {[string match -nocase $ara(kanal) $chan]} {
		set url "[lindex $text 0]"
		set keyword "[lrange $text 1 end]"
		regsub -all " " $keyword "%20" keyword
		if {$url == ""} { putquick "PRIVMSG $chan :Kullanimi: .ara <url> <kelime> seklindedir."; return 0 }
		if {$keyword == ""} { putquick "PRIVMSG $chan :Kullanimi: .ara $url <kelime> seklindedir."; return 0 }
		set apiweb "http://proje.ircdepo.tk/sirabulucu/api.xml?url=$url&keyword=$keyword"
		catch {set sayfa [::http::geturl $apiweb -timeout 5000]} error
		if {[string match -nocase "*couldn't open socket*" $error]} {
			putquick "PRIVMSG $chan :Hata: Suan siteye baglanilamiyor... Daha sonra tekrar deneyiniz..."
			::http::cleanup $sayfa
			return 0
        	}
		if {[::http::status $sayfa] == "*timeout*"} {
			putquick "PRIVMSG $chan :Hata: Baglanti zaman asimina ugradi..."
			::http::cleanup $sayfa
			return 0
		}
		set html "[::http::data $sayfa]"
		::http::cleanup $sayfa
		regexp -nocase {<hata>(.*?)</hata>} $html match hata
		regexp -nocase {<sonuc>(.*?)</sonuc>} $html match sonuc
		regexp -nocase {<sira>(.*?)</sira>} $html match sira
		regexp -nocase {<link>(.*?)</link>} $html match link
		if {[info exists hata]} {
			putquick "PRIVMSG $chan :4$hata"
		}
		if {[info exists sonuc]} {
			putquick "PRIVMSG $chan :12G4o7o12g3l4e 1siralamaniz asagida yer almaktadir:"
			putquick "PRIVMSG $chan :"
			putquick "PRIVMSG $chan :10Aranan(lar):"
			putquick "PRIVMSG $chan :4Url:2 $url"
			regsub -all "%20" $keyword " " keyword
			putquick "PRIVMSG $chan :4Kelime:2 $keyword"
			putquick "PRIVMSG $chan :"
			putquick "PRIVMSG $chan :10Sonuc(lar):"
			putquick "PRIVMSG $chan :4Siraniz:2 $sira"
			putquick "PRIVMSG $chan :4Link:2 $link"
			putquick "PRIVMSG $chan :"
			putquick "PRIVMSG $chan :12G4o7o12g3l4e 1sorgulama sonu..."
		}
		::http::cleanup $html
	}
}

#######
# SON #
#######
 

irc forumları 1xbet giriş