sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam sohbet sitesi reklam

Ajax'a giriş!

diAbLErO

New Member
Ajax
Bu yöntemde tarayıcılar DOM (Document Object Model) ve XMLHttpRequest objelerini kullanırlar. XMLHttpRequest objesi ile PHP, ASP, JAVA, CGI gibi uygulamalara istekler iletilir ve yanıtlar alınır. Bu istek ve yanıtlar DOM nesneleri ile sayfaya yansıtılır. İstekte bulunulması ve yanıtın sayfaya yansıtılması işlemlerinde sayfanın tümüyle yenilenmesi ("submit", gibi) gerkmez. Sadece belirlenmiş olan elemanların durumları veya içerikleri değiştirilir.

Ajaxın Avantajları
Ajax kullanılan sayfalarda yenileme (refresh) yapılmadığından, kullanıcılar tüm ekranın değişmesini beklemezler. Bu en büyük avantaj olarak düşünülebilir. Ayrıca tüm sayfanın yeniden yüklenmemesi ağ trafiği en aza indirir ve web sunucusunun yükünü azaltır.

Kullanıcı olayları(event) çok daha zengindir. Sadece click veya submitle sınırlı değildir.

Ajax ile erişilen sunucu taraflı uygulama çeşitliği sınırsızdır. Bir arayüz ile birden çok sunucu taraflı uygulama kullanılabilir bu durum platform bağımlılığını ortadan kaldırır.

Web tabanlı uygulamaların genel avantajları Ajax için de geçerlidir.

Ajax Kullanım Alanları
Ajax kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Web tabanlı uygulamalar Ajax desteği ile çok daha esnek kullanışlı, performanslı bir yapıya kavuşmaktadır.

Kullanım yerlerine örnek olabilecek bazı konular şunlardır:

otomatik aramalar,
bir birine bağlı form seçimleri ve form bilgilerinin yenilenmesi,
sunucuya dosya yükleme,
veri tabanı sorgulamaları
...

Ajax Alternatifleri ve Kıyaslama
Ajax alternatifi olabilecek, zengin kullanıcı arayüzlü ve web tabanlı uygulamalar için;

DHTML,
Flash,
Java Applets,
ActiveX,
Macromedia Flex/OpenLaszlo (Flash),
Integra AltioLive/Nexaweb (Java Applets)
sayılabilir.Ajax ve alternatifi yapıların kıyaslması.Ajax ve alternatifi yapıların farklı konulardaki becerileri.RIA (Rich Internet Applications) ve desktop uygulamaların kıyaslması ,Ajax'lı ve Ajax'sız Çalışma Modelleri

Jesse James Garrett, February 18, 2005
(http://adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php)
 

irc forumları 1xbet giriş

Üst